Älska ängshöken varsamt

  Ängshöken är en av Ölands främsta ”flaggskeppsarter”. Av 50–55 häckande par i Sverige finns 30–35 på Öland. Ängshöken var tidigare främst knuten till alvarmark och agmyrar, men på senare år sker en kraftigt ökande andel av häckningarna i åkermark. Läs mer…

Artportalen

Ny fyndplatsordning i Ottenbyområdet För att bringa lite bättre ordning i registrering av fynd av fåglar i Ottenbyområdet har Ottenby Fågelstation och Artportalen gjort en viktig förändring av fyndplatserna. Denna bygger på att rapporteringen ska ske på ytor (polygoner) och Läs mer…