Välkommen till Ölands Ornitologiska Förening

Bilder efterlyses till ny websida

Andreas Jilkén skrev fredag 2 dec 16, kl 11:04:

Vi jobbar just nu en uppdatering av websidan. Det blir ny utformning och ett modernare, mer lättarbetat system.

 

Därför efterlyser vi nu bilder att använda till utformningen. Vi efterfrågar främst fågebilder, både Ölandstypiska och rariteter, men även bilder Öländska miljöer.

Det kommer inte utgå någon ersättning för bilderna men givetvis kommer fotografens namn att alltid visas i samband med bilderna

 

Maila bilderna till:

oof.websida@gmail.com 

och glöm inte att notera fotograf, art och plats.

Bilderna får gärna vara högupplösta.

 

Målsättningen är att släppa den nya sidan till årsskiftet


Kitten Ahlin skrev lördag 22 okt 16, kl 17:55:

 

     Höstens invasion av östliga rariteter

 

Oktober 2016 kommer att till den ornitologiska historien som den månad ön formligen invaderades av sällsynta fågelgäster från Sibirien och angränsande regioner. Väderläget med högtryck över Ryssland och envisa nordostliga till ostliga vindar i veckor i sträck bäddade för ett intressant läge.
Och fåglarna kom, med start i slutet av vecka 41, men tyvärr lite för sent för många av de skådare som kommit till ön redan helgen innan.

Oktober blev också de östliga tättingarnas månad, inga andra artgrupper visade sig.
För de flesta blev höjdpunkterna Ölands första azurmes, tredje nordsångare och femte isabellastenskvätta samt inte minst de många sibiriska järnsparvarna

 

Tajgablåstjärt
En ung tajgablåstjärt visade välvilligt upp sig vid träskofabriken i Grönhögen 12-15 oktober och en annan dök upp 22.10 vid Råbäcksdungen i Gräsgård.
Innan dess finns två septemberfynd och ett aprilfynd av tajgablåstjärt i år Öland.

 

Sibirisk järnsparv
Sibiriska järnsparven måste vara årets fågelart Öland och detta med råge. När detta skrivs har minst 16 olika fåglar setts från Ottenby i söder till Enerum i norr. Betänk att fram till i år har det bara setts fyra sibiriska järnsparvar någonsin ön och den senaste för länge sedan som år 1987.
De flesta har hittats i kustnära lägen och påfallande ofta längs Ölands västra kust.

 

Ökenstenskvätta
Tre ökenstenskvättor har hittills setts, en vid Segerstad, en vid Byxelkrok samt en vid Haget, Böda.

 

Isabellastenskvätta
Ölands femte isabellastenskvätta hittades 17.10 vid eftersök av den ökenstenskvätta som setts i trakten dagen innan. Den var i skrivande stund kvar strax öster om gravfältet söder om Segerstad. Till en början rådde viss diskussion om arttillhörigheten men med hjälp av dagens högkvalitativa kameror kunde rätt arttillhörighet ”spikas”.

 

Vitgumpad buskskvätta
En ungfågel var mycket stationär vid en åkerkant vid Skärlöv 9-14.10.

 

Ökensångare
Med tanke alla extremt sällsynta fåglar som sågs Öland under vecka 41 och med tanke det gynnsamma väderläget var det bäddat för Ölands nionde ökensångare. Efterlängtad var den eftersom ingen setts ön sedan 2002.
Till slut grävde Daniel Steen fram en ökensångare vid Långgrundsudden i Högby 17.10. När detta skrivs, 22.10, är den fortfarande kvar och vid liv.

 

Nordsångare
Ölands tredje nordsångare upptäcktes i Risinge 19.10 och stannade i tre dagar. Fågeln höll till i mållor och andra växter ruderatmark och sällskapade med ett flertal svarta rödstjärtar.

 

Kungsfågelsångare
Hittills har ca 14 olika kungsfågelsångare setts ön sedan den första 9.10. Även om 14 kan tyckas vara ett stort antal, kan arten vissa år visa sig med många fler individer. Med tanke många andra östliga rariteter är det lite förvånande att inte fler hittat hit i år.

 

Tajgasångare
De senaste tre åren har nästan 300 tajgasångare hittats höstetid Öland. Även nu i år kommer vi nog att komma upp i närmare hundratalet individer. De flesta sågs i slutet av september och nu i oktober har ett tiotal setts.

 

Bergstajgasångare
Hittills har en bergstajgasångare setts, vid Gårdby hamn 18.10. Fler fynd kan nog komma av denna senhöstart.

 

Videsångare
En individ av denna skulkande art hittades vid Segerstads malm 10.10.

 

Brunsångare
Förutom två fynd i september har ytterligare två fåglar rapporterats från Ottenby och Segerstads strand.

 

”Östlig” gransångare.
Många bleka gransångarindivider har setts i år, individer som visar karaktärer av den östliga rasen ”tristis”. Detta är inte underligt de delar utbredningsområde med många av de andra östliga fåglarna ön nu i oktober.

 

Azurmes
Den azurmes som hittades i Grönhögen 13.10 av Christer Fritzell måste betecknas som en av de större sensationerna i modern öländsk ornitologi. Jag tror inte någon hade tippat att denna högoddsare skulle göra sitt tredje Sverigebesök vår ö.
Många skådare som hade tänkt tillbringa vecka 41 någon annanstans än Öland, ändrade snabbt sina planer och hastade hit. Fågeln stannade i tre dagar och försvann tyvärr alltför fort för mångas smak vid middagstid lördagen 15.10.

 

Dvärgsparv
Dvärgsparven har verkligen ”slagit till” i år med minst åtta individer från 9.10 och framåt och har redan nu överträffat alla årsrekord.

 

Utöver de arter som redovisas i denna artlista sågs rödstjärtar, både vanliga och svarta, och ärtsångare med utseende som indikerar att de kommer långt österifrån, liksom också ytterst sena lövsångare.

 Till sist en reflektion över vilka östliga arter som också ”borde” ha tagit chansen att dyka upp. Inga östliga lärkor, törnskator eller trastar har hittats. Hittills är väl bäst att säga.

RrkÖl avser att återkomma i mer detalj i ett senare nummer av Calidris.

 

För Ölands rapportkommitté.
Anders Waldenström

 


Kitten Ahlin skrev lördag 22 okt 16, kl 8:21:

 

Ingemar Linds årliga besök  Ölands folkhögskola
 den 21 oktober gästades av ett sextiotal personer
Det var den tredje delen i naturtrilogin Nordisk Vildmark
 som denna gången handlade om "fjället". 
 
För mer information   gärna in  Ingemars hemsida.
www.ingemarlind.se

Kitten Ahlin skrev fredag 14 okt 16, kl 10:55:

Azurmes Öland 2016-10-13

 

Ny art för vår ö.

Välkommen!

 

 

Foto: Markus Tallroth

 

 

 


Kitten Ahlin skrev fredag 7 okt 16, kl 19:35:

 

Nytt från Ölands rapportkommitté (RrkÖl).

 

Hökugglor Öland

 

Det har dykt upp hökugglor Öland igen, vilket inte sker ofta. Dels är hökugglan en mycket sällsynt besökare vår ö med sammanlagt totalt bara drygt 100 fynd och dels brukar det många år mellan det de dyker upp. Under 1980-talet sågs arten lite oftare som under rekordåret 1983 nästan 100 fynd gjordes. Under 2000-talet har bara fyra år levererat en handfull hökugglor, tills i år.

Hittills under 2016 har sex, troligen olika, hökuggleindivider setts, alla i september: Degerhamn 8.9, ÅsEnetriÖssby 10-12.9, Kapelludden 10.9, Resmo 13-14.9, Ölandsbrons fäste 15-23.9 samt Näsby 24.9. Detta skulle göra 2016 till det fjärde bästa året efter 1983 med knappt 100 ex, 1989 8 ex och 1990 7 ex.

 

Jämförelser kan bara göras med invasionsåret 1983 och med 1989. , liksom i år, dök de första hökugglorna upp i början av september. I skiftet septemberoktober kulminerade antalet för att sedan sakta avta. En del stannade över vintern och de sista försvann 4 mars 1984 och 10 mars 1990.

I dagsläget pekar inget att vi kommer att se lika många som under 1983, men osvuret är bäst. En sökning i Artportalen fynd nu hittills i oktober visar rätt många fastlandsfynd, där de flesta ligger i ett bälte från Östra Svealand ner mot sydväst. De närmaste fynden just nu finns från Hartsö-Enskär i Östergötlands skärgård och visar, tillsammans med många fynd från östra Uppland, att de flesta hökugglorna antagligen kommer österifrån, från den sibiriska tajgan.

håll ögonen öppna för fler öländska fynd nu under senhösten. Kanske norra Öland ligger bäst till? Låt oss också hoppas att de hökugglor som tar sig ända hit får ett bättre öde än den som trafikdödades Ölandsbron den 23 september.

 

Anders Waldenström

 

Foto: Markus Tallroth


Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se