Välkommen till Ölands Ornitologiska Förening

Kitten Ahlin skrev torsdag 20 april 17, kl 6:04:

 

Hej alla Ölandsskådare!
 
På torsdag 27 april 2017 är det dags för Ölands Ornitologiska Förenings årsmöte på Allégården i Kastlösa. 
 
Tidsplan:
 
(Styrelsen har förberedande möte 17:00 - 18:00)
 
18:00 träffas vi årsmötesdeltagare för mingel och betalning av mat och dryck.
 
18:30 börjar årsmötet som beräknas hålla på i en timme. Du som vill vara med bara på årsmötet kan alltså komma nu och behöver inte anmäla dig.
 
19:30 serveras middag som förbokas i anmälan. Pannbiff, sauterad kulpotatis, skysås och rårörda lingon eller vegetariskt alternativ. Till dessert serveras äppelkaka och vaniljsås samt kaffe/te. Du som har frågor om maten ombeds kontakta Allégården direkt  0485-421 75
 
Pris för detta exklusive dryck är 165 kr.
 
20:30 Hans Ackered berättar och visar bilder från "Antarktis och södra Atlanten".
 
Douglas muntrar upp oss som brukligt med en liten dikt:
 
"Som vanligt så här i medio april,
det kommer snö, när vi inte vill,
 
och fåglarna letar hett efter mat.
De får ligga i. Det går ej att va´ lat.
 
En rödhake sökte frön helt nära mitt kök,
och togs precis nyss av en hungrig sparvhök
 
men igår kväll störde ljuset från mina fönster
en hornugglas jakt från dess vanliga mönster.
 
Den skulle just slå en fet liten mus,
men missa´ tyvärr, och flög in i mitt hus.
 
Själv tycker jag dock att jag har väldig tur,
Tänk få sitta här hemma, mitt i Sveriges natur."
 
Anmälan med önskad mat till Bosse Carlsson senast måndag 24 april via epost bobird.carlsson@gmail.com eller sms 0702563391.
 
Varmt välkomna önskar
Ghia, Douglas, Göran och Bosse
-- 
Bo (Bosse) Carlsson
Klinta 105
386 63 Degerhamn
 
Mobil +46 702 56 33 91
Öland +46 485 66 01 10

Kitten Ahlin skrev måndag 17 april 17, kl 20:55:

 

Kallelse till ÖOF:s årsmöte den 27 april kl 18:30
 
Precis som förra året håller vi årsmötet i samband med en av våra populära skådarpubar. Som tidigare år så blir det på Allégården i Kastlösa. Årsmötet planerar hålla på mellan 18:30 till senast 19:30. Ingen föranmälan krävs för att endast delta i årsmötet.
Som vanligt krävs det anmälan till Bosse Carlsson, bobird.carlsson@gmail.com eller 0702-56339, för dem som vill äta middag med kaffe och kaka. 
 
Efter att maten ätits upp så bjuder Hans Ackered på ett föredrag med bilder från Antarktis och södra Atlanten.
 
ÖOF:s styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet och skådarpuben.
 
Årsmötets dagordning:
 
1. Mötet öppnas
 
2. Val av ordförande vid mötet
 
3. Val av sekreterare vid mötet
 
4. Val av två justeringsmän vid mötet
 
5. Val av två rösträknare vid mötet
 
6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 
7. Styrelsens årsredovisning, bokslut 2016
 
8. Revisorernas berättelse
 
9. Fastställande av årsredovisningen
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 
11. Eventuellt val av ordförande för Föreningen
 
12. Val av styrelseledamöter
 
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 
14. Val av valberedning på tre personer
 
15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
 
16. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande
 
år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår, budget 2017
 
17. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet
 
18. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen till-
ställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen
skall ha yttrat sig

Kitten Ahlin skrev torsdag 6 april 17, kl 12:13:

OBS!!!  Inställd vadarvandring.

 

Vadarvandringen 27/4 kl. 18.00 i Beijershamn är inställd pga årsmötet.

Kallelse för detta kommer inom kort här hemsidan.


Kitten Ahlin skrev måndag 3 april 17, kl 17:48:

 

Larm av ängshök/stäpphök, kungsörn och härfågel på Öland 2017.

 

Likt föregående år ber vi att ni INTE larmar kungsörn, ängs- och stäpphök samt härfågel på BirdAlarm, från och med nu och fram till 15 augusti.
Detta gäller hela Öland utom Ottenbyområdet (söder om Karl X mur).

 

Skälet är att inte dra uppmärksamhet, och därmed uppenbar risk för störning, till möjliga häcklokaler. Kungsörn häckar vissa år med något enstaka par, härfågel gör ibland häckförsök och ängshöksstammen är hotat låg. Stäpphök kan även dyka upp i ängshöksrevir.
 

Notera att detta i första hand gäller BirdAlarm, men vi tycker att samma försiktighet ska gälla även på Facebook, WhatsUp och andra liknande skådargrupper.

För att få viktig, fortsatt kunskap om dessa hotade arter är det mycket viktigt att ni i stället rapporterar fynden på Artportalen, där uppgifterna blir sekretesskyddade. De uppgifter som bland annat kom in till Artportalen om ängshökshäckningar i jordbruksmark under fjolåret 2016, gjorde att flera lokaler snabbt fick såväl skydd som bevakning.

 

Vi hoppas på full förståelse för detta!

 

Club300
Ölands Ornitologiska Förening

Regionala rapportkommittén för Öland (Rrk)

Ottenby fågelstation

 

 

 


Kitten Ahlin skrev söndag 2 april 17, kl 18:58:

Sista torsdagen i mars var det inte bara rödhakens spröda toner, bofinkens smattrande sång, inte heller storspovens och enkelbeckasinens spelflyktsläten, som ljöd i Södra Lunden, Ottenby. Då ekade även hammarslag, eftersom Bosse, Leif, Konny,
Göran A, Jan, Mats och Eva, sju fågelskådare,
hjälpte ÖOF med att sätta upp 22 småfågelholkar.
 
ÖOF har, sedan länge planerat detta holkprojekt, för att bidra till fågelskyddet.
Tillstånd från berörda myndigheter har inhämtats och 20 holkar har också satts upp i Albrunna lund, men då med hjälp av frivilliga från byn.
 

Text: Eva Blanch


Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se