Artportalen

Ny fyndplatsordning i Ottenbyområdet
För att bringa lite bättre ordning i registrering av fynd av fåglar i Ottenbyområdet har Ottenby Fågelstation och Artportalen gjort en viktig förändring av fyndplatserna. Denna bygger på att rapporteringen ska ske på ytor (polygoner) och inte som nu på fyndplatsprickar. Inom kort (efter påsk) kommer det nya att finnas på plats i Artportalen.

Varför ändra nu?
Det finns flera anledningar till skapandet av polygoner, men en av de viktigaste är att fyndplatserna ska bli tydligare och lättare för oss rapportörer att använda. Ett problem, som vuxit snabbt i området, är skapandet av mängder av privata fyndplatser, vilket rört till det rejält i olika typer av sammanställningar. Om en privat fyndplats skapas utan att huvudlokal anges kommer inte fynden med vid sökningar på huvudlokal. De saknas då bland annat på listor och i statistik. Dessutom har mängden fyndplatser i området komplicerat jobbet för vår rapportkommitté då de skall göra sina sammanställningar för den årliga fågelrapporten och SOF:s fågelåret.

Vilka polygoner har skapts?
På kartan nedan visas en bild av de nya rapportytorna (polygonerna) som kommer att finnas i kartan när du ska rapportera från Ottenbyområdet. Du klickar bara på polygonen, som passar för de fynd du vill rapportera, så blir hela ytan markerad och kommer upp som vald fyndplats. Därefter är det bara att rapportera på som vanligt. Du kan givetvis spara polygonerna som favoriter och hämta upp dem i listan över dessa nästa gång du rapporterar. Enkelt!

Finns det inga gamla fyndplatser kvar?
Jo, faktiskt, några fyndplatspunkter har sparats. Det beror på att de är allmänt kända, vanliga rapportplatser som är geografiskt tydligt avgränsade. Kvar finns bland annat Södra Lundsjön och Kungsstenarna. Dessa går alltså fortfarande att rapportera från.
Om ni rapporterar från en polygon men vill ange noggrannare fyndplats går det bra att skriva i kommentarsfältet exakt var fågeln befann sig.

Vad händer med gamla rapporterade fynd?
Samtliga gamla fynd i Artportalen kommer nu att föras över från de gamla fyndplatserna till rätt polygon. Detta är ett omfattande arbete då även alla listor måste uppdateras. Databasen får jobba hårt ett tag.

Nu då?
Vi hoppas ni alla ska uppskatta förändringen och förenklingen. Vi som jobbar med att sammanställa fynd gör det verkligen. Testa och fundera.

Stöter ni problem eller vill föra fram synpunkter, maila lennartcalidris@gmail.com

För rrk – Lennart Carlsson  (karta: Magnus Hellström)