Rrk Öland

Ölands Regionala Rapportkommitté har till uppgift att sammanställa fågelobservationer gjorda på Öland och bevaka trender i den Öländska fågelfaunan. Varje år presenteras vårt arbete som en skriftlig rapport i nummer 3 eller 4 av Calidris.

Under 2022/2023 består Rrk Öland av:

Anders Waldenström
Douglas Gustafsson
Anders Helseth
Pav Johnsson
Magnus Elfwing
Bertil Breife
Joakim Granholm
Cecilia Wide
Kristoffer Olsson Stenman

Kontaktperson & sammankallande är Anders Waldenström.
Du når honom via anderswalden@outlook.com