Medlemskap

Medlem blir du genom att fylla i formuläret på länken och betala enligt instruktionerna i länken.

www.insamling.birdlife.se/pfs/memberregistration?t=oland

Medlemsskap: 170 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 25 år): 50 kr
Familjemedlemskap: 30 kr

I och med att ÖOF numera är med i ”Kedjan” innebär det att du även blir medlem i Birdlife Sverige och Birdlife International, givetvis utan kostnad, så länge du inte vill ha deras tidskrift.