LÖRDAG 9 DECEMBER 2017…

…och ”luften” hade mycket bråttom! Öland har, liksom de flesta öar i den tempererade zonen, väldigt mycket väder. De som fågelskådar på Öland är vana vid vädrets makter och har sedan länge insett att alla väderomslag och meteorologiska ytterligheter bidrar Läs mer…

Rapport från skådarskolan

Skådarskolan som anordnas av Naturrum Ottenby och ÖOF hade under lördagen rovfågelspaning vid Södra lunden i Ottenby. Ett 20-tal medverkande varav 6 barn kunde njuta av falk, örn och hök!  Det rapporterades lärkfalk, tornfalk, stenfalk, havsörn, duvhök och massor med Läs mer…