ÖOF Styrelse

Styrelsen
Hans Ackered, ordförande
Olof Persson, vice ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Andreas Jilkén
Kjell-Olof Hedlund
Roland Nanberg
Joakim Granholm
Olof Persson

Kassör
Agnetha Annerud

Medlemsansvarig
Urban Toresson

Valberedning
Kalle J Löfberg
Claes Möllersten