ÖOF Styrelse

Styrelsen
Olof Persson, vice ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Andreas Jilkén
Roland Nanberg
Joakim Granholm

Kassör
Agnetha Annerud

Medlemsansvarig
Urban Toresson

Valberedning
Kalle J Löfberg
Claes Möllersten