Rovfåglar vid Ottenby.

I samarbete med naturum och Birdlife Sverige kollar ÖOF sträcket av rovfåglar vid Ottenby nu på lördag 10.9 mellan kl. 10 och 13. Du behöver inga förkunskaper, vi visar och berättar vilka rovfågelsarter det är som passerar oss.
Ledare är Hannes Andersson och Anders Waldenström.
Samling vid Södra lundparkeringen kl. 10.00.
Anmäl dig innan till naturum@ottenby.se
Hjärtligt välkomna!