Rrk Öland

Ölands Regionala Rapportkommitté har till uppgift att sammanställa fågelobservationer gjorda på Öland och bevaka trender i den Öländska fågelfaunan. Varje år presenteras vårt arbete som en skriftlig rapport i nummer 3 eller 4 av Calidris.

Under 2020/2021 består Rrk Öland av:

Anders Waldenström
Jonas Bonnedahl
Bertil Breife
Magnus Elfwing
Joakim Granholm
Douglas Gustafsson
Anders Helseth
Pav Johnsson
Cecilia Wide

Kontaktperson & sammankallande är Anders Waldenström.
Du når honom via anderswalden@outlook.com