Om ÖOF

ÖOF (Ölands Ornitologiska Förening) startade 1972.
Vårt främsta syfte är att samla fågelskådare och andra intresserande i en lokal ornitologisk förening på Öland. Vi jobbar mycket med fågelskydd och naturvård samt ordnar exkursioner och ger ut föreningstidsskriften Calidris fyra gånger per år.

(Här kommer i framtiden mer information om ÖOF)