Medlemskap

Medlem blir du genom att betala in 170 kr på bankgiro 678-5596
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 25 år): 50 kr
Familjemedlemskap: 30 kr
Ange din adress och ev e-postadress i meddelandefältet.