Medlemskap

Medlem blir du genom att kontakta Birdlife Sverige på medlem@birdlife.se

Medlemsskap: 170 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 25 år): 50 kr
Familjemedlemskap: 30 kr