Kallelse till ÖOF:s extra årsmöte den 22 september kl 18:00

I maj ägde en första omröstning för att ändra förenings stadgar och därmed ge inträde i Birdlife via ”Kedjan”. En majoritet röstade för stadgeändringen och vi ska nu genomföra den andra omröstningen. Ifall majoriteten även här röstar för kommer stadgeändringen bli permament. Det extra årsmötet äger rum torsdag 22 september 2022 kl. 18:00 i Allégården, Kastlösa

OBS! Då vi trots allt nu samordnat det med skådarpub kl 19, så byter vi lokal. Mer info om puben kommer när det närmar sig.
Dagordning hittar ni nedan.
ÖOF:s styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna till det extra årsmötet.

Extra årsmötets dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande vid mötet.
 3. Val av sekreterare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän vid mötet.
 5. Val av två rösträknare vid mötet.
 6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Förslag på nya stadgar och därmed inträde i Birdlife via ”Kejdan”.
 8. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig.
 9. Mötet avslutas.

  Val skall ske med slutna sedlar, när någon medlem begär detta.
  Anders Collin, ordförande