Var rädd om våra fåglar!

Angående kungsörn, ängshök och härfågel på Öland.

Likt tidigare år ber vi er att INTE LARMA UT observationer av kungsörn, ängshök och härfågel norr om Karl X:s mur från och med nu och fram till 15 augusti. Detta för att inte dra uppmärksamhet till möjliga häcklokaler och undvika att fåglarnas störs.
Vi uppmanar er dock att rapportera alla fynd på Artportalen, där observationerna automatiskt kommer att döljas.

Ölands Ornitologiska Förening
Rrk Öland
Ottenby Fågelstation
Club 300:s etiska kommitté Öland