Restaurering i Södra Utmossen färdig.

Nu är restaureringen av Södra utmossen, strax söder om Lenstad i Torslunda socken färdig. Det finns även en helt nybyggd plattform med bättre utblick över mossen än den tidigare. Än så länge saknas skyltning till plattformen, du hittar dit genom att parkera på parkeringsplatsen när du kört i Lenstad. Kör inte in bland husen. Därifrån går du grusvägen söderut genom byn, passera en kvarn och när du når hästhagen tar du direkt vänster vilket innebär att du fortsätter ut bakom buskagen mot våtmarken.

Är ni intresserade i vad som setts i Utmossen tidigare? På länken hittar ni samtliga rapporter från 2015 och framåt. https://artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch…

Ett projekt som Länsstyrelsen i Kalmar ansvarat för i samarbete med bl.a. Ölands ornitologiska förening.