Larm av ängshök/stäpphök, kungsörn och härfågel på Öland 2017

Ängshök, foto: Jeff Price

Likt föregående år ber vi att ni INTE larmar kungsörn, ängs- och stäpphök samt härfågel på BirdAlarm, från och med nu och fram till 15 augusti.
Detta gäller hela Öland utom Ottenbyområdet (söder om Karl X mur).

Skälet är att inte dra uppmärksamhet, och därmed uppenbar risk för störning, till möjliga häcklokaler. Kungsörn häckar vissa år med något enstaka par, härfågel gör ibland häckförsök och ängshöksstammen är hotat låg. Stäpphök kan även dyka upp i ängshöksrevir.

Notera att detta i första hand gäller BirdAlarm, men vi tycker att samma försiktighet ska gälla även på Facebook, WhatsUp och andra liknande skådargrupper.

För att få viktig, fortsatt kunskap om dessa hotade arter är det mycket viktigt att ni i stället rapporterar fynden på Artportalen, där uppgifterna blir sekretesskyddade. De uppgifter som bland annat kom in till Artportalen om ängshökshäckningar i jordbruksmark under fjolåret 2016, gjorde att flera lokaler snabbt fick såväl skydd som bevakning.

Vi hoppas på full förståelse för detta!

Club300
Ölands Ornitologiska Förening
Regionala rapportkommittén för Öland (Rrk)
Ottenby fågelstation