KROPPKAKERACET 2020 – LÖRDAG 25 JANUARI


Kamrater medtävlare!Det lackar onekligen mot julen 2019 och som alla ”locals” vet, följer därefter ett event av ännu större dignitet – det öländska KroppKakeRacet! När KKR 2020 går av stapeln är det för åttonde gången!
2019 års race vanns av ”de eviga vinnarna” Albyligan och deras hemsnickrade praxis stipulerade att tvåorna ska arrangera det åttonde rallyt. Därmed står DIGGERS VII för värdskapet 2020.
VIKTIGT ATT NOTERA!
P g a klimatförändringar och av arttekniska skäl hålls 2020 års KKR inte i februari som bondepraktikan rekommenderar, utan LÖRDAGEN DEN 25 JANUARI!  Vi – DIGGERS VII – bjuder därför redan NU in lagen för anmälan och den ska helst vara inne före nyår, men absolut senast Tjugondedag Knut 13 januari.
Kort om reglementet: Tävlandet inleds på valfri plats på Öland (ej Kalmar eller annorstädes) klockan 07.00 och avslutas 17.00 på MELLBY ÖR INN. Detta är ett nytt koncept som medger att de tävlande som finner det lämpligt, bokar rum på detta sydöstra Ölands mysigaste B&B. Värdarna Agneta Larsson och Chris Cockfield står för allt det praktiska i servering av kroppkakor och dryckjom (bar med fullständiga rättigheter), så kan vi fokusera på en hög underhållningsfaktor och att fördela arterna mellan lagen. Mer detaljer om detta kommer när ni anmält er!
Men som sagt – se till att boka lördagen den 25 januari kl 07.00 – 22.00 (minst), det kommer att bli ett ”hell of a race”.

Anmäl edert lag om 3-5 personer på Facebook (Kräft- och Kroppkakeracen – ÖOF:s årliga artrally,
https://www.facebook.com/groups/265990660169307/ ) , eller om ni av olika skäl önskar mörka lagdeltagare och dylikt, via pm till undertecknad så skickar jag ut detaljerna.

Välkomna till KKR 2020 önskar DIGGERS VII genom

P Robert Lager, President Notification Secretary