Hökugglor på Öland

Nytt från Ölands rapportkommitté (RrkÖl).

Hökuggla, foto: Markus Tallroth

Hökuggla, foto: Markus Tallroth

 

Hökugglor Öland

Det har dykt upp hökugglor Öland igen, vilket inte sker ofta. Dels är hökugglan en mycket sällsynt besökare vår ö med sammanlagt totalt bara drygt 100 fynd och dels brukar det många år mellan det de dyker upp. Under 1980-talet sågs arten lite oftare som under rekordåret 1983 nästan 100 fyndgjordes. Under 2000-talet har bara fyra år levererat en handfull hökugglor, tills i år.

Hittills under 2016 har sex, troligen olika, hökuggleindivider setts, alla i september: Degerhamn 8.9, ÅsEnetriÖssby 10-12.9, Kapelludden 10.9, Resmo 13-14.9, Ölandsbrons fäste 15-23.9 samt Näsby 24.9. Detta skulle göra 2016 till det fjärdebästa året efter 1983 med knappt 100 ex, 1989 8 ex och 1990 7 ex.

Jämförelser kan bara göras med invasionsåret 1983 och med 1989. , liksom i år, dök de första hökugglorna upp i början av september. I skiftet septemberoktoberkulminerade antalet för att sedan sakta avta. En del stannade över vintern och de sista försvann 4 mars 1984 och 10 mars 1990.

I dagsläget pekar inget att vi kommer att se lika många som under 1983, men osvuret är bäst. En sökning i Artportalen fynd nu hittills i oktober visar rättmånga fastlandsfynd, där de flesta ligger i ett bälte från Östra Svealand ner mot sydväst. De närmaste fynden just nu finns från Hartsö-Enskär i Östergötlandsskärgård och visar, tillsammans med många fynd från östra Uppland, att de flesta hökugglorna antagligen kommer österifrån, från den sibiriska tajgan.

håll ögonen öppna för fler öländska fynd nu under senhösten. Kanske norraÖland ligger bäst till? Låt oss också hoppas att de hökugglor som tar sig ändahit får ett bättre öde än den som trafikdödades Ölandsbron den 23 september.

Anders Waldenström