Den femte årstiden på ÖSU…

…ÖOF:s mix av höst – vinter – vår

Ölands Ornitologiska Förenings exkursion lördag 20 januari 2018 på Ölands södra udde blev en blandning av höst, vinter och vår för de tio deltagarna.

De som hade rest längst under morgonen kom från Sävsjö och Ljungbyholm.
Imponerande!

Men vilken årstid var det nu på ÖSU?

Samtidigt som flockar av svanar sågs sträcka mot sydväst över Kalmarsund, dansade ett par stora flockar av konfettiliknande snösparvar runt udden där även sånglärkor flög omkring.

Så det var en blandning av minst två årstider … vilket på öar i Östersjön kallas den ”femte årstiden”

Visserligen är lärkorna troligen individer, som försöker övervintra och knappast är nyanlända, men på något outgrundlig sätt tillhör de våren så starkt att det var nära att dagens guider Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson tog av sig sina mössor för att högtidligt hälsa våren välkommen!

Mixen av årstider visade sig i artlistan, som bl.a. innehöll stjärtand, skedand, salskrake,  havsörn, pilgrimsfalk, ljungpipare, tofsvipa, skärsnäppa, kärrsnäppa, sånglärka, ängspiplärka, stare och snösparv.

När den bitande sydostvinden ätit sig igenom deltagarnas vinterkläder, fick exkursionsdeltagarna värme och fika inne på Ottenby fågelstation.

 

Göran och Annelotta