2018-09-09 Sensommar vid Södra Schäferiängen

… med ilande ladusvalor och en fjällpipare.

Vårens och sommarens långvariga torka och lågvatten hade gjort Sandvik till en öken … vadarviken blev till sand.
Nåväl, längs östra stranden av udden strax norr om knubbsälarnas  gräl om bästa liggstenen utanför Sälön, kunde vi studera ett par lite sena strandskator, en ung myrspov, ett gäng större strandpipare och kärrsnäppor samt två vackert tecknade småsnäppor.

Under vår fortsatta vandring upp mot Rosenkinds källa, de betande djurens ”vattenhål”, mötte vi sydsträckande ladusvalor och noterade en sparvhök sittande på sitt byte.
Norr om Rosenkind fick de flesta av oss se den långstannande och unga fjällpiparen på hyfsat nära håll.

Vi tog oss småningom upp till Flisudden, varvid vi kunde konstatera att Norrvik borde varit huvudmålet för dagen visavi rastande vadare.
Att utgå från Södra Lundparkeringen, vandra genom Mellersta lunden och ut till Stengömslet och Norrviks stränder via Dalhemsmurens tillgänglighetsramp, det är att rekommendera! Gärna em/kv då fågelskådningen kan ske i medljus!

Exkursionsledare, 9 september 2018:
Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson