2018-08-09 Stenåsabadet

9/8 Stenåsabadet och Södra Kvinneby strand kl 18-20:30

Med på vandringen var 7 deltagare och de två guiderna Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg

Utöver vattnet sågs en del sträckande fåglar fr.a. tärnor (fisk/silver) och en del simänder bl.a 4 stjärtänder.
Under kvällen sågs 16 vadararter med gott om kärrsnäppor, ca 1000 och ett 70-tal gluttsnäppor.
Särskilt noterades att antalet svartsnäppor (ca 10) nu återigen ökar med flertalet unga fåglar. För övrigt kan nämnas mosnäppa 1, mindre strandpipare 1, kustpipare 5 och spovsnäppa 4.