2018-08-02 Beijershamn

2/8 Beijershamn kl 18-20, varmt och soligt

I det varma vädret dök 6 deltagare upp och guidades av Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg.

Trots det varma vädret var det ganska gott om vadare. Då Beijershamn inte är på sin bästa sida på kvällen med kraftigt motljus mot reveln koncentrerades blickarna mot södra och norra maderna.
Totalt noterades 20 vadararter. Nämnas särskilt kan mosnäppa 10, spovsnäppa 6, kustpipare 20, kustsnäppa 40, myrspov 10, småspov 5, gluttsnäppa 40 och ca 100 grönbenor.
Övrigt notabelt var en förbisträckande gammal skräntärna och en ropande gröngöling.