2018-06-02 Görans Dämme

Rapport från exkursion Görans dämme 2/6
Stort tack till Peter Norell som guidade:

”Sju tappra skådare mötte upp vid Hulterstads kyrka för ett besök vid
Görans dämme. Tyvärr har det torra vädret medfört att vattenståndet i
dämmet är mycket lågt, vilket naturligtvis påverkar hur många arter
fågel man kan möta.
Det vi såg var en 3K havsörn som visade upp sig fint, en stenfalk på håll,
gräsänder, en årta och några tofsvipor, enkelbeckasin och rödbena. En
sävsparv visade upp sig fint och på staketstolparna satt stenskvätta,
gulärla och hämpling. Skrattmåsarna är numera fåtaliga men vi såg ett
par stycken. Till detta kan läggas ett knölsvanpar och några grågäss.
I år blir det tyvärr ingen häckning av svarttärna i dämmet, vilket ju är
mycket ledsamt.
Det viktigaste var nog att undertecknad, genom att rita kartor, kunde
lämna information om lite udda fågellokaler till deltagarna. Detta
uppskattades mycket. Kanske är just det en mycket viktig uppgift för
oss i ÖOF, i väntan på den nya boken om fågellokalerna?”
Peter Norell