2018-05-23 Beijershamn

Exkursionsrapport från vadarvandring i Beijershamn den 23maj.

Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg

Kl 18 hade ca 25 personer samlats på parkeringen vid Beijershamn. Liksom en vecka tidigare var vädret ”alltför vackert” för att de arktiska vadarna ska gå ner och rasta.
Dagens behållning var de 11 myrsnäpporna som visade sig fint. Även 2 mosnäppor och 1 småsnäppa sågs liksom ett 20-tal kärrsnäppor. För de lokala häckarna noterades ungar hos skärfläckor, större strandpipare, tofsvipor och gräsand.

Ute i sundet passerade två flockar prutgäss med totalt 400 ex. På maderna fanns utöver grågäss några kanadagäss och  vitkindade gäss. Särskilt intresse rönte det blandar, Kanada/grågås som kunde studeras nära med sina två ungar.

På tillbakavägen hördes de vanliga sångarna och väl tillbaks på parkeringen hördes fortfarande den stationära halsbandsflugsnapparen.
Dagens guider Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg kunde då sammanfatta en trevlig utflykt och erhöll en uppskattande applåd.