2018-05-16 Beijershamn

Exkursionsrapport från vadarvandring i Beijershamn den 16maj.

Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg

Kl 18 hade ca 30 personer samlats vid P-platsen i Beijershamn. Dagens guider Leif Dahlgren och Gunilla Lundborg hade för kvällen fått förstärkning av Elisabeth Svensson och Göran Persson vilket var välkommet med så många deltagare.Den sista perioden med varmt och vackert väder är tyvärr inte så bra för att de arktiska vadarna ska rasta. En överraskning för såväl guider som deltagare var den silkeshäger som ställt sig långt ute på piren. Trots att den inte var helt lätt att se på så långt håll kunde en glädje skönjas i ledet.
Den för dagen helt dominerande småvadaren var mosnäppan. Inte mindre än 33 ex kunde räknas in och alla fick bra obsar.

Övriga vadare som noterades var de häckande arterna, tofsvipa där flera ungar kunde ses, rödbena, skärfläcka och kärrsnäppa av den sydliga rasen. Ett 50-tal kärrsnäppor av den arktiska rasen kunde också ses. Ute på reveln sågs 3 kustpipare och en kustsnäppa. Dessa sågs dock på mycket långt håll.

På strandängarna fanns sjungande gulärlor av den sydliga rasen och i vassen hördes sjungande rörsångare. På maderna fanns som vanligt en hel del grågäss, många par med ungar. Dessutom noterades 2 bläsgäss och en gräddvit (leucistisk) grågås. Återtåget gick genom Alskogen där fågelsången höll på att avta för kvällen. En hel del av de vanliga sångarna och trastarna kunde höras.