2018-05-09 Beijershamn

Vadarvandring i Beijershamn den 9 maj 2018
Elisabeth Svensson, Göran Persson

Göken gal i öster, svarthättor, gärdsmyg, taltrast och flera lövsångare gjorde sitt bästa för att hälsa de 10 deltagarna välkomna till kvällens vadarvandring. Åter en av dessa vindstilla, varma soliga kvällar denna vår. Dock föga löftesrikt för en vadarexkursion, som vanligtvis förväntas erbjuda stränder och mader fulla av arktiska gäster.

Vid Södra Tornet konstaterades att några grågåspar hade fått ut sina ungar. Kanadagäss och vitkindade gäss poserade för oss snygg och pedagogiskt. Gravänder, snatteränder, en stjärtand och några stiliga skedänder bjöd på fina observationer i viken.

Trots avståndet till Sandrevlarna kunde vi enkelt urskilja fler än 100 strandskator. Ganska många skärfläckor födosökte på sitt eget speciella sätt i den grunda viken. Större strandpipare och några kärrsnäppor spelade. Några tofsvipor hade dunungar, som utforskade sin omgivning. Vi konstaterade att antalet rastande vadare hade ökat något jämfört med förra veckans observationer. Fler än 10 mosnäppor, ca 15 kärrsnäppor, 5 brushanar och någon enkelbeckasin noterades. En mosnäppa bjöd på härliga närstudier vid Södra Madernas plattform. Någon av oss såg en flygande dvärgmås, som dock försvann innan andra kunde lokalisera den. Detsamma gällde en svartsnäppa i full sommardräkt. Men vi kunde glädja oss åt spelande rödbenor och enstaka gluttsnäppor.

Några av oss hörde en vattenrall grymta i vassen vid Södra Maderna och alla fick njuta av både hane och hona törnskata på anständigt tubavstånd. Sjungande sävsparvshannar kan ibland vara svåra att få syn på i den täta vassen, men vi lyckades hitta två; en i vardera änden av Södra Maderna.

Alskogen på återvägen bjöd på sjungande grönsångare, gransångare, svarthätta och gärdsmyg. Taltrastarna i öster aviserade att kvällen var inne och att kvällens vandring var över. Vid artgenomgången konstaterades 54 arter, varav 12 vadare.