2018-05-02 Beijershamn

Fågelvandring i Beijershamn den 2 maj 2018
Elisabeth Svensson, Göran Persson

Årets andra exkursion i Beijershamn blev inte en traditionell vadarvandring utan en vanlig fågelexkursion på grund av bristen på rastande vadare. En bidragande orsak skulle kunna vara den vackra vädret med lite småkall vind från syd, men för övrigt som en härlig försommarkväll. Dock inget läge för rastande arktiska vadare, ej heller för ett stort antal sträckande dito. Antalet deltagande skådare var desto fler. Det var glädjande att bland de 34 deltagarna återse ett stort antal ”stammisar”, som hade som tradition att skåda med oss i
början av maj månad. Gruppen utökades efter hand med tre ungdomar, som sällade sig till gruppen.

Redan vid parkeringen kunde de flesta notera årets första halsbandsflugsnappare, som ackompanjerades av sjungande rödhake och gärdsmyg, svarthätta och lövsångare. Strandängen nedanför Södra Tornet, som ibland kunde vara tämligen full av vadare var
ganska glest befåglad, dock kunde vi glädjas åt flera skärfläckor på bo, 3 mosnäppor, några kärrsnäppor, större strandpipare, 4 grönbenor och ganska många rödbenor. Dessutom observerades ett stort antal rastande gulärlor.

Såväl Södra som Norra Maderna var fågelfattigare än förväntat, men vi kunde studera en vacker, sjungande sävsparvshanne, några granna hämplingar och ännu fler gulärlor, en buskskvätta och en stenskvätta. Ett fåtal backsvalor drog förbi oss några gånger. Återtåget via Alskogen på vicklebysidan bjöd på skön trastsång, svarthättor och någon rödstjärt.

Trots det begränsade antalet arter och individer fåglar var deltagarna nöjda efter tretimmarsvandringen. Vid den sedvanliga avslutande artgenomgången konstaterade vi 50 observerade arter. Några stannade kvar på efterfika vid parkeringen och kunde notera dagens sista Beijers-art, en knispande morkulla.