2018-04-07 Beijershamn

Tidig vårpromenad i Beijershamn lördagen den 7 april 2018
Elisabeth Svensson, Göran Persson

I samarbete med STF inbjöd ÖOF till en morgonvandring i Beijershamn för att möta vårens fåglar; ett återkommande evenemang som vi som guider alltid finner mycket stimulerande. Fler än 30 deltagare, med varierande erfarenhet, sammanstrålade på Beijershamnsparkeringen där skådningen började med att lyssna. Över våra huvuden hördes flera sjungande sånglärkor, och i sly och ris rödhake och gärdsmyg.

Vid rosensnåret nedanför Södra Tornet kunde de flesta finna lä för den kyliga vinden från Kalmarsund. Den var mycket lågt vattenstånd i viken. Nästan all snö från den envisa vintern hade smält bort.

Flera deltagare kunde notera vårprimörer i sina obs-böcker eller utdelade krysslistor; 2 skedänder i viken, ett trettiotal sträckande sjöorrar i Sundet, strandskator och skärfläckor. Vi såg större strandpipare lite ängsligt spelflyga runt oss, och tofsviporna bidrog på sitt sätt med
sin kastande flykt och jamande, klagande läte. En ensam kärrsnäppa krävde en del sökande med tubkikarna, medan fler än 10 rödbenor gjorde sig hörda eller visade upp sig på stängselstolpar eller i enetoppar.
Skrattmåsar i varierande dräkter flög runt i viken, ett par havstrutar och några gråtrutar
patrullerade ute på sandrevlarna.
En sjungande sävsparvshanne högt upp på ett vasstrå gladde oss vid Södra Maderna liksom den ensamma snösparven, som upptäcktes ute på Norra Maderna.
Alskogen i öster med angränsande Vicklebyreservatet bjöd på sjungande trastar och gransångare. Jamande från två olika mindre hackspettar kunde höras, liksom flera ringduvor och en gulsparv. Även nötskrika och spillkråka hördes helt kort, och några av oss såg senare en flygande spillkråka.
Efter den nästan tre timmar långa vandringen och 50 arter hade temperaturen stigit flera grader, den kalla vinden märktes knappast och alla var överens om att det faktiskt kändes som riktig vår!