ÖOF-exkursion med koll på vadarfåglar …

… i Sandvik, Ottenby naturreservat, 2.9 2017

En vadarvandring i snål nordan och tidvis duggregn, är kanske inte idealisk ur mänsklig synvinkel, men det är bra väder ur en ornitologisk syn på saken:
många vadare avbryter nämligen flyttningen och rastar!

De fyra tappra deltagarna, under ledning av Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson, fick se arton vadararter:
bl.a. en rödspov, åtta myrspovar, elva skärfläckor, fyra skogssnäppor, fem drillsnäppor, ett dussin svartsnäppor, kust- och kärrsnäppor, 28 kustpipare och två roskarlar.

Som bonus därute på obsplatsen Grisnabben, udden som delar Sandvik i norra och södra delen, gav en kvintett unga, ljusa kustlabbar prov på flygskicklighet och elegans.
En gammal dvärgmås hade pedagogiskt placerat sig i en stor flock unga fisktärnor. Innanför Sandreveln fanns också nio gamla silltrutar och två årsungar.

Två havsörnar motionerade krickor, bläs- och stjärtänder.
Nästa vadarvandring blir söndag 10.9 2017 med start klockan 16:00 från Blå paviljongen vid södra uddens stora parkering.

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson