ÖOF anordnar gratis kurs för blivande guider.

ÖOF anordnar guidekurs den 10–11 februari (ca mellan kl. 09-17 båda dagarna). Detta är en kurs för dig som vill vägleda folk i naturen. Det passar både dig som är van exkursionsguide eller naturguide och dig som ännu inte tagit steget att vara det. Praktik tillsammans med teori. Du får med dig tips på material och metoder att använda som får deltagarna nyfikna och engagerade under dina utflykter.

En unik möjlighet som ÖOF erbjuder GRATIS i samarbete med Birdlife Sverige där Kajsa Grebäck är representant. Vi välkomnar alla medlemmar som kan vara intresserade, det finns inga krav att man ska guida åt föreningen, men det är önskvärt att man vill ställa upp då och då.

Då vi har ett maxantal av deltagare behöver du anmäla dig till ordf. Anders Collin på 070-640 14 72 senast 31 januari .