När deltagarna upptäcker allt…

… då är det extra kul att vara guide!

Höstens andra vadarvandring i ÖOF:s regi, från Ölands södra udde till Sandvik t.o.r. 10 september 2017, ägde rum åtta dagar efter den första. Bara en dryg vecka emellan, men med ganska olika förutsättningar.

Avgörande för succé eller en medioker föreställning av rastande höstvadare, är bl.a. vattenståndet och nederbörd på lokalen samt sträckvädret längre norrut. Nu bjöd udden på, förutom ”alldeles för vackert väder” även en ovanlig ”starter” på artmenyn för deltagarna … en härfågel! Visserligen inte en vadare, men en spektakulär representant för fågelvärlden.

De elva deltagarna med guiderna Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson, gav sig av vid 16-tiden från Blå paviljongen på ”Hyllan”, i en varm sydvästlig medvind till stranden strax söder om Sandrevelns landfäste.

Längs utsidan av reveln noterades bl.a. en smalnäbbad simsnäppa, roskarl, kust-, små- och spovsnäppa.

Gruppen fortsatte bland rastande gul- och sädesärlor till utsiktplatsen Grisnabben, som delar Sandvik i en nordlig och sydlig del.

Här uppvaktades vi av sju ljusa, yngre kustlabbar. Deras flygskicklighet är verkligen sevärd … bara att njuta!

Vi såg bl.a. ett dussin myrspovar, sträckande gravänder och fisktärnor, rastande stjärtänder och silltrutar.

Exkursionstips, se kartan:

På andra sidan norra delen av Sandvik går Flisudden ihop med Sandreveln och bildar en naturlig gräns mellan Norrvik och Sandvik.

I södra delen av Norrvik ligger obsplatsen ”Stengömslet”, som kanske lättast nås från Södra lundparkeringen via södra delen av Mellersta lunden.

Från kanten av lunden och obsplattformen ”Kanontornet” … även kallad ”Dansbanan” … går tillgänglighetsrampen ner till Stengömslet.

Tänk på att Sandvik och Norrvik, t.ex. vid lågvatten, inte får beträdas under vår, sommar och höst. Endast under vinterhalvåret 16.11-31.3 är dessa våtmarker och Sandreveln fria att besöka.

 

Göran och Annelotta