LÖRDAG 9 DECEMBER 2017…

…och ”luften” hade mycket bråttom!

Öland har, liksom de flesta öar i den tempererade zonen, väldigt mycket väder.
De som fågelskådar på Öland är vana vid vädrets makter och har sedan länge insett att alla väderomslag och meteorologiska ytterligheter bidrar till fina fågelupplevelser.

Vädret i samband med ÖOF:s fågelexkursion 9.12 2017 till Ölands södra udde, tänjde ut gränserna på vad som kan anses drägligt skådarväder …
Vind och regn var för sig går an, men kombinationen kan få även den tuffaste att ”somna om i bingen” …
Dock var vi fem tappra som stod ut med SV 15 m/s och +3 tack vare att regnet slutade ”fara på tvären” lagom till exkursionsstarten klockan 10.

Vitfåglarna, alltså mås och trut, verkade gilla kulingens utmaning över havet, där även sjöorrar och alfåglar visade sig.
Smålommar gjorde lokala förflyttningar liksom tre tobisgrisslor.
Havsörnarna höll mest till uppåt Västra mark, alltså norr om Gädd- och Kapellviken, där salskrake och en mycket stor snatterandflock visade sig fint.
Bläsändernas långa rad sågs mellan Västrevet och Svartskär, medan hundratals vitkindade gäss och en prutgåskvartett snaggade gräsytorna i vår närhet.

Ottenby fågelstation, som stänger i mitten av december för drygt två månaders ringmärkarvila, har haft en lyckad fångst av snösparvar under senhösten … drygt hundra märkta och trettio i våras!
Blivande ringmärkningsansvarig och ”platschef” 2018, Hannes Andersson, kom med nyfångade snösparvar och gav en suverän föreläsning över en ung hona.
Massor av intressanta fakta och djupa kunskaper inom ornitologin … vi har fantastiska ungdomar på ”vår” fågelstation!

Förmiddagen avslutades med en spektakulär uppvisning av minst 800 ljungpipare över Schäferiängarna.
De och storspovstrion i Sandvik har koll på läget. Blir det mycket kallt med tillfrysning, flyger de på några timmar till Danmark.
Förresten … det är lätt att underskatta antalet ljungpipare, som böljar likt en myggsvärm över markerna. De var nog över tusen!

Vi jordbundna får överleva på andra sätt och längta till vårfåglarnas återkomst!

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson

PS. Nästa ÖOF-exkursion på Ölands södra udde blir 20 januari 2018 klockan 10! Vi ses! DS.