Kornsparvar på Öland

Vi har äntligen fått flera häckande par kornsparv på Öland. Det är väldigt glädjande och lovande. Kanske kan de återetablera sig i landskapet de kommande åren? Men då behöver vi visa lite extra hänsyn. Så vi skulle vilja be er som fågelskådar på ön att hålla ordentligt avstånd till eventuellt häckande kornsparvar under sommaren för att minska risken att de misslyckas. Tänk också efter innan ni larmar ut kornsparvar. Om det verkar vara ett häckande par kanske det är bättre att låta bli att tipsa andra om det?
Eftersom arten ofta häckar i närheten av bebyggelse och jordbruk så bör du även tänka på hur du rör dig och parkerar ditt fordon. Bl.a. är de kommande veckorna bråda tider för bönderna och det är av yttersta vikt att man inte blockerar infarter eller rör sig över åkrarna.

Lägg gärna in observationer av kornsparv i Artportalen dolt fram till i september.

Förhoppningsvis kan vi om några år ha ett så starkt bestånd av kornsparvar att inte mer än normal hänsyn behövs. Men fram till dess skulle vi uppskatta er hjälp med ökad omtanke.

Tack!

Ölands ornitologiska förening