Dags för vecka 41 och 42 på Öland!

Nu kommer det många fågelskådare till ön och ni är så välkomna! Vi hoppas dock att ni tar med er
det skådarvett som ni har i era egna hemmamarker.
Många av er kommer helt naturligt att flockas på platser där sällsynta och spännande fågelarter
upptäcks. Inget konstigt med det! Tänk dock då på att enbart parkera på en sida av vägen och att inte
blockera in- och utfarter, särskilt till fält och åkrar. Vid denna tid är de flesta lantbrukare ute och
skördar eller höstplöjer sina ägor.
Vi vill också uppmana er att tänka på att fågelns väl och ve alltid kommer i första hand. Det är helt fel
att driva en fågel fram och tillbaka för att få bättre obsar eller bilder. Det resulterar dessutom oftast
bara i en ivägskrämd fågel och ilskna fågelskådare som inte hunnit fram ännu.
Men som sagt: Välkomna och uppträd som ni skulle vilja att andra fågelskådare gjorde, ifall en ny
fågelart för Sverige upptäcktes nära era egna hem.
Kontakta gärna oss i Club300:s etiska kommitté eller någon i styrelsen för Ölands Ornitologiska
Förening ifall ni är det minsta tveksamma till hur en fågel ska larmas ut. Vi kan bistå med parkeringar
och kontakter med markägare.

Anders Waldenström, Leif Dahlgren, Douglas Gustafsson, Bosse Carlsson och Pav Johnsson.