Älska ängshöken varsamt

 

Ängshök, Foto från birdlife.se

Ängshöken är en av Ölands främsta ”flaggskeppsarter”. Av 50–55 häckande par i Sverige finns 30–35 på Öland. Ängshöken var tidigare främst knuten till alvarmark och agmyrar, men på senare år sker en kraftigt ökande andel av häckningarna i åkermark. Det är problematiskt så till vida att många bon, ägg och ungar (och ibland t.o.m. vuxna fåglar) demoleras i samband med skörd. Därför har länsstyrelsen startat ett projekt som går ut på att avlysa en yta (ca 50 x 50 m) runt boet tills dess att ungarna är flygkunniga. Lantbrukarna som ställer upp på detta ersätts för skördebortfallet.

Under våren planerar länsstyrelsen och BirdLife Sverige att utöka samarbetet för att skydda ängshökarna. För detta kommer vi att behöva ideell hjälp från engagerade fågelskådare. Vi vill därför flagga för och bjuda in till följande träffar:

  • Tisdagen den 17 april kl. 18.30-21.00 hålls en träff på Stenåsa Bygdegård för alla som skulle vilja hjälpa till med naturvårdsarbetet under häckningssäsongen (15 maj – 15 augusti). Anmälan görs till Helena Lager (helena.lager@lansstyrelsen.se), senast den 5 april.
  • Måndagen den 7 maj (eftermiddag) håller vi en utbildning på Stenhusa gård för blivande volontärer som ska hjälpa till med övervakningen.
  • Fredagen den 18 maj inbjuds alla ängshöksvolontärer till en inventeringsdag för att att lokalisera häckningar som kan bli aktuella för särskilda skyddsåtgärder.
  • Slutligen planeras en eventuell exkursion för allmänheten i månadsskiftet maj/juni, lite beroende på tillgängligheten till lämplig häckningslokal.

Vi återkommer med mer information kring detta framöver!

Kontaktpersoner Daniel Bengtsson (daniel.bengtsson@birdlife.se) och Magnus Hellström (magnus.hellstrom@birdlife.se)

Ängshök, Foto från birdlife.se

Detta är en artikel från birdlife.se