Vindskydd i Stora rör

Lagom till ejdersträcket snart börjar nå Kalmarsund har vi rustat upp vindskyddet i Stora Rör med en extra vägg så att man ska slippa vinddraget som tidigare varit!