Inbjudan till informationsträff gällande anslutning till Birdlife via ”Kedjan”

Efter att informationsträffen blev inställd i vintras så bjuder vi därför in till en ny träff. Den 28 april kl. 17:00 samlas vi på Allégården i Kastlösa för att
lyssna på, och ställa frågor till en representant för Birdlife Sverige om ÖOF’s anslutning i ”Kedjan”.
Mötet förväntas hålla på i ca en timme och därefter arrangeras skådarpub där det serveraras mat för de som vill köpa och äta. Vill du bara delta på
informationsträffen behövs ingen anmälan. Hur du anmäler dig till skådarpuben kommer ut på hemsidan och i våra sociala medier ca 1 vecka innan aktuellt datum.
Fundera igenom eventuella frågor innan mötet.
Information om förfarandet hittas dels i styrelsens förslag på nya stadgar på sidan 8-12 i Calidris 1/2022 som kommer inom ett par dagar i brevlådan, och dels informationstexten som publicerades 1/2020 samt 4/2021. Har du några funderingar på förhand så kan du kontakta Joakim Granholm på
oof.calidris@gmail.com
Med förhoppningar om mycket god uppslutning, varmt välkomna önskar styrelsen!