Beträffande aktiviteter i Haga Park/Beijershamn

Den 10 april träffades representanter från Ölands Windsurfingklubb (ÖWC), Svenska Kiteförbundet, Länsstyrelsen och Ölands Ornitologiska Förening för att diskutera de problem som upplevs kring surfandet i viken.Det var ett mycket positivt möte, där samtliga parter underströk vikten av ett samarbete. Från ÖWC och Svenska Kiteförbundet förstod man de synpunkter som framfördes från ornitologiskt håll och deras ambition var att så långt som möjligt undvika störningar i fredningsområdet. Man informerar löpande de som organiserat kommer till Haga Park, som kursdektagare eller medlemmar i föreningarna.

Då det häckar brun kärrhök i vassen nära fågeltornet beslöts att bojarna skall flyttas ut i en cirkel utanför vassen mot söder, allt i avsikt att undvika störning.

Fåglar reagerar inte så mycket på en surfingbräda, men en kite kan upplevas som mycket hotfull då den går ganska lågt och ibland kommer nära land.

Ölands Ornitologiska Förening fick även i uppdrag att under vårarna (med start nästa år) informera om när häckande fåglar börjar anlända. Denna information skall sedan spridas vidare till de som utnyttjar viken, allt i avsikt att undvika störning.

Haga Park är ett välkänt eldorado för de som önskar surfa och ibland kommer det tillfälliga besökare, vilka inte tar del av den information som finns kring fredningsområdet och som kanske inte heller bryr sig. Det problemet kan vi bara hantera genom information, både via anslag och inte minst verbalt då vi stöter på någon eller några som inte uppför sig korrekt.

P.S. Naturligtvis håller vi god ton mot varandra. D.S.

/Styrelsen för Ölands ornitologiska förening