Ändring i larmförbudet av sällsynta häckfåglar på Öland.

Vi har tidigare gått ut med en önskan om att inte larma eller på annat sätt sprida fynd av ängshök, stäpphök, härfågel samt kungsörn från och med nu och fram till 15 augusti gällande hela Öland utom Ottenbyområdet (söder om Karl X mur).

Vi tar bort denna inskränkning för stäpphöken. Det är nu fritt fram att larma de stäpphökar som uppenbarligen antingen är på sträck eller är tillfälliga på Öland. I de fall någon stäpphök blir mer stationär och/eller uppträder tillsammans med ängshök i möjliga häckningsområden, ber vi er att avstå från att sprida detta.

Vi hoppas på full förståelse!

Club300
Ölands Ornitologiska Förening
Regionala rapportkommittén för Öland (Rrk)
Ottenby fågelstation